Aventon Cordoba

Aventon Cordoba Fixie

Montage à la carte d’un fixie pour Thomas avec un cadre Aventon Cordoba